Computers bewerkt
20140425 123diversen
Img 5250

Zorg

IEDER KIND IS ER EEN...

Met deze titel bedoelen we te zeggen dat ieder kind een uniek is, elk kind telt.

We zijn een school waar ieder kind knap is.

Samen met het kind en de ouders gaan we de uitdaging aan om te kijken wat de onderwijsbehoefte van elk kind is. Daarbij hebben we van elk kind hoge verwachtingen.

Verschillende leerlijnen

Op onze school houden we rekening met kinderen die meer leerstof aankunnen en kinderen voor wie de basisstof te veel gevraagd is. Dit doen we door te onderzoeken wat de onderwijsbehoefte van elk kind is en daar ons onderwijs op aan te passen. Vanuit onze handelingsgerichte werkwijze (HGW) werken we in iedere groep met 3 niveaus. Naast de instructie van de leerlijnen aan de basisgroep wordt de instructie voor sommige kinderen verkort (= compacten) en krijgen andere kinderen juist verlengde instructie. Een enkele keer kan het nodig zijn dat een kind zich via een individuele leerlijn verder ontwikkeld. Via deze aanpak komen zowel kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong als ontwikkelingsachterstand tot hun recht.

Op school ligt een ontwikkelingsvoorsprong-protocol ter inzage. In dit protocol kunt u lezen op welke wijze wij in de praktijk aandacht en zorg besteden aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ook ligt er een dyslexieprotocol. In dit protocol staat beschreven hoe we omgaan met kinderen die kenmerken van dyslexie of gediagnosticeerde dyslexie hebben.

Leerlingvolgsysteem en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Door alle kinderen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, krijgen we zicht op de onderwijsbehoefte van elk kind.

Hiervoor gebruiken wij een leerlingvolgsysteem dat zich niet alleen richt op de basisvaardigheden (lezen, spellen en rekenen) maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.   

In iedere groep gebruiken we de Kanjertraining als sociaal-emotioneel volginstrument. In de groepen 1 en 2 werken we met KIJK. In de praktijk betekent dit dat de kleuters aan de hand van peilkaarten in hun ontwikkeling gevolgd worden.

Door de hele school heen nemen we Cito-toetsen af. De resultaten verwerken we in de computer met behulp van het CITO–leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem (LVS) is methode onafhankelijk.

 

Meer informatie is te lezen in de schoolgids (Hoofdstuk 7).

Flyer School Maatschappelijk Werk: klik hier!