Shirt - ik heb talent
Foto 12
Img 9415

OR

DE OUDERRAAD 

Wat is / doet de OR?

De OR (ouderraad) bestaat uit minimaal 3 tot maximaal 12 OR-leden. Deze OR-leden krijgen bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor de OR vaak hulp van meerdere ouders, hulpouders genaamd. De OR organiseert samen met de leerkrachten verschillende activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten bestaan uit het (mede) organiseren van o.a. de activiteiten rondom de kinderboekenweek, sinterklaas, kerstviering, projectweek, paasviering, sportdag en niet te vergeten het versieren van de gang en aula.

De OR-leden hebben allen zitting in één of meer commissies die activiteiten in en om school organiseren en uitvoeren. Deze commissies vergaderen een aantal keer, wanneer nodig. Behalve OR-leden hebben ook enkele teamleden hierin zitting.

De OR beheert de door de ouders betaalde vrijwillige ouderbijdragen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de MR (medezeggenschapsraad). Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 30. Het banknummer van de Ouderraad is: NL74 INGB 0003 8977 97, t.n.v. Stichting Ouderraad PCB Noordeinde te Zoetermeer. 

De taken die de OR uitvoert bestaan voornamelijk uit:

het samen versieren van de school;

  • inkopen doen ten behoeve van de activiteiten;
  • meedenken over de uitvoering van de activiteiten;
  • aanspreekpunt voor andere ouders, de leerkrachten en kinderen;
  • assisteren bij de activiteiten zelf.

Hoeveel tijd kost de OR:
De OR vergadert in de avond om de 4 à 6 weken met een lid van het team / de directie.

  • In deze vergaderingen van ongeveer 1,5 uur komen zaken aan de orde zoals: de voortgang van de verschillende activiteiten, het financiële verslag (waaraan wordt de ouderbijdrage besteed) en vragen aan/van het team en de MR (medezeggenschapsraad).
  • Per activiteit één tot enkele vergaderingen na schooltijd van ongeveer 1 uur + de activiteit zelf. 

De notulen en het jaarverslag van voorgaande jaren is op te vragen bij de OR door een mail te sturen naar de OR: OR@Noordeinde.unicoz.nl 

Samenstelling ouderraad 2016 - 2017
Voorzitter: Ester (moeder van Robin (groep 7) en Sam (groep 4))
Secretaris: Chantal (moeder van Valentijn (groep 4) en Olivier (groep 1a))
Penningmeester: Monica (moeder van Bastiaan (groep 6) en Karlijn (groep 3))
Overige OR-leden:
Aase (moeder van Liènte (groep 7) en Maïnne (groep 5))
Annemieke (moeder van Leverne (groep 7))
Melissa (moeder van Delany (groep 8) en Gelina (groep 6))
Claudia (moeder van Malaika (groep 6) en Jaivyn (groep 4))
Sandra (moeder van Thymo (groep 4))
Lisette (moeder van Summer (groep 5) en Izzy (groep 3))
Jan (opa van Julian (groep 6) en Rosina (groep 4))
Claudia (moeder van Djenna (groep 5) en Kaeyla (groep 2b))


Vergaderdata e.d. voor het schooljaar 2016/2017
Donderdag   25 augustus 2016
Dinsdag       27 september 2016
Dinsdag       25 oktober 2016
Donderdag    24 november 2016
Woensdag    18 januari 2017
Woensdag     8 maart 2017
Dinsdag        4 april 2017
Donderdag    11 mei 2017
Maandag       19 juni 2017

Kom gerust eens langs, de vergadering wordt gehouden op school en begint om 20.00 uur. Om u niet voor niets voor de deur te laten staan, bijv. omdat een vergadering verschoven is, willen we u vragen, als u een keer wilt komen kijken bij een OR vergadering, een e-mail te sturen naar: OR@Noordeinde.unicoz.nl

Nieuwe leden/ideeën
Lijkt u het leuk om met ons mee te draaien, kom dan gerust naar ons toe voor informatie. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Wij streven naar leuke en originele activiteiten voor de kinderen. Daarom kunnen wij ideeën altijd goed gebruiken. Wij zien deze ideeën graag tegemoet via: OR@Noordeinde.unicoz.nlWij proberen de e-mail altijd snel te beantwoorden.