Groep5
20140425 137diversen
Img 5249

Digitale memo

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Kern Kinderopvang

Buitenschoolse opvang Het Kwakernest

Een uitdagende, gezellige plek na school

Het Kwakernest  biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Wij streven ernaar elk kind een fijne plek te bieden waar het zich thuis kan voelen en uitgedaagd wordt om mee te doen aan de uitdagende activiteiten die er geboden worden. De activiteiten zijn vooraf gepland en worden opgesteld in samenspraak met de kinderen. Bij het samenstellen van de activiteiten houden de pedagogisch medewerkers rekening met de ontwikkelingsfase van de kinderen. Van sport- en spelactiviteiten tot aan kook- en techniekactiviteiten. Maar ook culturele en creatieve activiteiten zoals dans en toneel worden niet overgeslagen.

Kinderparticipatie
Wij vinden het essentieel dat kinderen zelf invloed uit kunnen oefenen op de invulling van hun vrije tijd. Kinderen mee laten denken en mee laten beslissen heeft invloed op het zelfvertrouwen, het verantwoordelijkheidsgevoel en de zelfstandigheid. Zij leren een eigen mening te vormen en te luisteren naar de mening van anderen. Zo hebben de kinderen een belangrijke stem wat betreft het kiezen van de activiteiten, de inrichting van de ruimte en het aanschaf van materialen.

Feestelijke vakantieactiviteiten
Vakantie is een feest, dus dit vieren we. Tijdens schoolvakanties kan uw kind de hele dag bij ons terecht. We hebben een afwisselend en actief programma met leuke uitstapjes, activiteiten en workshops. En elke keer weer anders.

Uw kind is van harte welkom!
Kinderopvang is iets heel persoonlijks. Het gaat over mensen, sfeer, inrichting en kleur. Kom gerust eens kijken op onze locatie. Wij geven u graag een rondleiding. Voor informatie kunt u terecht  bij locatiemanager  Irna Tetteroo, via 06 53758316, KZM.LM.11@kern-kinderopvang.nl of  onze website www.kern-zoetermeer.nl.

Kern Kinderopvang en basisschool Noordeinde
Het Noordeinde werkt samen met Het Kwakernest  van Kern Kinderopvang Zoetermeer. Wij bieden:

  • opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar
  • alles is inclusief (luiers, voeding, uitstapjes)
  • enthousiaste, betrokken medewerkers
  • alleen vakantieopvang mogelijk
  • flexibele opvang
  • aandacht voor natuur , sport en gezonde voeding
  • afwisselend activiteitenaanbod
  • SWKPas voor korting op diverse uitjes

Kinderdagverblijf:  goede voorbereiding op de basisschool
Wij bieden een vertrouwde en uitdagende omgeving voor baby’s en peuters. Kinderen zitten samen in een vaste groep met vertrouwde pedagogisch medewerkers. Er is alle ruimte voor diverse activiteiten als spel, zingen, knutselen, voorlezen, dans enzovoorts. Daarnaast hechten wij veel waarde aan buiten spelen en streven wij ernaar om dagelijks naar buiten te gaan. De interesse, de behoeften en de ontwikkeling van de kinderen stellen wij centraal. Wij bieden hen een veilige, stimulerende en leuke omgeving waarin zij naar hartenlust kunnen spelen, ontdekken en groeien.

Speel(taal)huis: spelenderwijs ontwikkelen
In een combinatie van spelen en leren stimuleren wij uw kind in taal- en denkontwikkeling. Maar ook in de ontwikkeling van creativiteit en persoonlijkheid. Wij werken met maandelijkse thema’s en een vast dagprogramma. De groep wordt begeleid door twee deskundige pedagogisch medewerkers.  Binnen de speeltaalhuizen werken wij met een VVE (vroeg en voorschoolse educatie) waarin extra aandacht is voor de taalontwikkeling.

BSO: uitdagende en gezellige plek voor én na schooltijd
De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Onze buitenschoolse opvang  is een voorziening voor kinderen waar zij hun vrije tijd op een leuke, zinvolle manier kunnen doorbrengen. Op de BSO worden onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers verschillende uitdagende activiteiten aangeboden. Zo krijgen kinderen de gelegenheid om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken.

Op de BSO is het anders dan thuis, maar wel een veilige  thuishaven. Een BSO is bovendien een thuishaven met een meerwaarde:  het samen zijn en leven met andere kinderen in een groep. Wij benutten de extra mogelijkheden die groepsopvang biedt: Kinderen krijgen de kans om kinderen uit andere achtergronden te ontmoeten, te leren wat samenwerken is, vriendschapsbanden aan te gaan, conflicten op te lossen. Kortom, kinderen leren in de kinderopvang een samenleving te vormen. We helpen kinderen om zich te ontwikkelen tot actieve burgers in een democratische samenleving. Een fijne plek waar uw kind zich thuis voelt. Maar ook een plek waar uw kind gestimuleerd wordt mee te doen en te denken met  creatieve en sportieve activiteiten. Elke dag vinden er verschillende activiteiten plaats. Van koken, knutselen, dansen, sporten tot aan spelletjes doen. Tijdens schoolvakanties kan uw kind de hele dag op de BSO terecht.

Uw kind is van harte welkom!
Kinderopvang is iets heel persoonlijks. Het gaat over mensen, sfeer, inrichting en kleur. Komt u gerust eens kijken op onze locatie. Wij geven u graag een rondleiding. Voor informatie kunt u terecht  bij locatiemanager  Irna Tetteroo via 06 53758316, KZM.LM.11kern-kinderopvang.nl  of  onze website www.kern-zoetermeer.nl.