Groep6
Taalknap - op je gemakje
Img 5241

Digitale memo

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Groepsagenda kanjertraining

m d w d v z z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Kanjertraining

Kanjerschool

Onze school mag zich een echte kanjerschool noemen. Dat betekent dat alle leerkrachten bevoegd zijn om als 'kanjerleerkracht' op te treden. 

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Kinderen zijn individuen; elk kind is uniek, maar het zijn ook groepsleden. Ze worden door de groep gevormd en ze zijn van de groep afhankelijk. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. 

De Kanjertraining is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. De essentie van de Kanjertraining is dat leerlingen elkaar leren aan te spreken op concreet gewenst gedrag met behulp van tips die ze elkaar leren te geven. 

De Kanjertraining hanteert hierbij de Kanjerregels:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig

Ze geeft de kinderen handvatten in sociale situaties zoals:

  • Samenwerken
  • Kritiek durven en kunnen geven en ontvangen
  • Leren te stoppen met pesten en treiteren
  • Uit slachtofferrollen stappen en op een gezonde manier het heft in eigen handen nemen

 

Petten

Er zijn vier petten die centraal staan bij de Kanjertraining: de witte, de rode, de gele en de zwarte pet. Deze petten komen terug tijdens de lessen en geven een bepaald gedrag aan.

Heb je de witte pet (= doe jij als de witte pet) dan ben je een echte kanjer en je gedraagt je als een kanjertijger. Je bent eerlijk en te vertrouwen, je doet goede dingen en je helpt iedereen om het samen met elkaar goed te hebben. 

Heb je de rode pet dan ben je de uitslover.
Hij wordt vergeleken met een aap: die neemt niets serieus en maakt overal een geintje van. In feiteis hij onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem
bouwen.

De gele pet is het konijntje dat stil is en bang en denkt dat het zich niet kan verweren maar dat wel wil. Heb je de zwarte pet op, dan ben je de pestvogel, de baasspeler. Hij bepaalt zelf wel wat hij doet.

 
 

Het is ook de bedoeling dat de kinderen het onderscheid zien tussen
de persoon en het gedrag. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen:
"Welke pet past bij het gedrag dat je nu laat zien?"
koppel je het gedrag los.
We zeggen ook niet:
"Je bent een pestvogel."
We zeggen wel:
"Je gedraagt je als een pestvogel."
Op deze manier corrigeren we het gedrag, zonder het kind het gevoel te geven dat het wordt afgewezen.

Kijk voor meer informatie op: www.kanjertraining.nl