20140425 123diversen
Foto 20
Sint01

ICT

ICT op Noordeinde

De kinderen van deze tijd groeien op met computers, tablets en smartphones. Wij vinden dat wij hierin niet kunnen achterblijven en zetten computers dagelijks in als verrijking en verdieping van de lessen. Onze wens is om op termijn ook tablets in te gaan zetten.

In elke groep hangt een digitaal schoolbord. Dit bord wordt de hele dag actief gebruikt door de leerkracht, maar ook door leerlingen. Bij veel van onze methodes zit digibordsoftware, die de lessen goed ondersteunt. Daarnaast gebruiken de kinderen het digitale schoolbord bij spreekbeurten, boekenbeurten en soms ook bij krantenbeurten. Wij willen dat ze vaardig worden in het gebruik van ICT maar ook het leren presenteren is een belangrijke vaardigheid die ontwikkeld moet worden. Ze maken daarbij gebruik van PowerPoint en sommige kinderen zijn zelfs handig met Prezi’s geworden.

In elke klas staan een aantal computers voor de leerlingen. Hierop staan programma’s passend bij de methodes, waarmee dagelijks getraind wordt. Zo oefenen kinderen onder andere tafelsommen, klokkijken en spelling op een leuke manier.

Thuis kunnen de (bovenbouw)kinderen ook aan de slag met het oefenen van vaardigheden. Zo hebben alle leerlingen een inlogaccount voor www.bloon.nl waarop de woorden van spelling geoefend kunnen worden. Onze methode begrijpend lezen - www.nieuwsbegrip.nl – heeft op haar site een leerlingendeel waarbij de leerlingen hun leesvaardigheden en woordenschat kunnen vergroten. Ook hier heeft iedere leerling een eigen account. De leerkracht kan de vorderingen van de leerlingen nauwlettend volgen.

Via de website en via onze facebookpagina houden wij u graag op de hoogte houden van belangrijke zaken en leuke activiteiten. Heeft u een bijdrage voor de site zoals foto’s of een stukje, mail dit naar website@noordeinde.unicoz.nl